اس ام اس روز خلیج فارس

اس ام اس روز خلیج فارس

ahmad mehranfar tarlan parvaneh shabnam gholikhani

اس ام اس روز خلیج فارس

اس ام اس روز خلیج فارس

اس ام اس روز خلیج فارستا نام قشنگ پارس در این وادیست در هر نفس و کلام یک تن باقیست این نام خلیج تا ابد فارس ما بر قلب سیاه تازیان چون داغیست روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد


خلیج دیروز  خلیج امروز  خلیج فردا خلیج همیشه فارس دهم اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد


ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم، بر آسمان آبی این خاک؛ و خلیج همیشگی فارس، فارس، فارس خواهد بود روز ملی خلیج همیشه فارس مبارک


آبی قلب تو خلیج فارس و هرمز سینه به سینت سلسله کوه البرز وسعت نام تو ، وسعت نام خورشید جلوه خاکت قرمز و سبز و سفید ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد


فریاد بر آرد و رسا گوید: این مرز ایران است ... بیشه شیران است دست ددان کوته زین دیار باد ... نام خلیج فارسش تا همیشه جاودان است روز خلیج فارس بر تمام ایرانیان مبارک باد.


ای عشق آفتاب و زمین ای خلیج فارس چشم آبی همیشگی قصه های من روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد


۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج‌فارس  و سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس  را به هموطنانم شادباش عرض میکنم


وطن یعنی  همه آبــــ و همه خاکــ وطن یعنی  خلیـج تا ابد فـارس  وطن یعنی ، ایـــــران  «دهم‌ اردیبهشت روز ملی‌ خلیج ‌فارس گرامی باد»


سلام ای روشنای باور من چه قابل دارد ای ایران سر من؟ خزر را دوست دارم مثل بابا خلیج فارس اما مادر من!


از فارس تا خزر ایران نشسته است ... این شیر، پنجه دیوان شکسته است روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد.


بخوانیم همیشه در گوش باد ... چو ایران نباشد تن من مباد روز ملی خلیج فارس مبارک باد


البرز جلوه یی از اقتدار ماست ... دروازه های عشق در اختیار ماست روز ملی خلیج فارس مبارک باد


ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس نام نامی ات همواره جاودانه است نام نامی ات همواره بر زبان موج جاودان ترین سرود عاشقانه است ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد


نیلگون دریای زیبا و عظیم پارس نام با وقارت از قدیم دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس (سالروز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز) گرامی باد


تا روزی که دنیا برقرار است خلیج فارس نامش پایدار است دهم اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس بر تمام ایرانیان گرامی باد


همچنین بخوانید:  فال تاروت روزانه

شعر کوتاه به مناسبت روز خلیج فارس

شعر کوتاه به مناسبت روز خلیج فارس


خلیج همیشه پارس است و پارس باقی می ماند روز خلیج فارس مبارک باد


نمی فهمد رقیب گول و گیجت ... که بی مرگند یاران بسیجت و ما تا زنده ایم و زندگی هست ... همیشه فارس می ماند خلیجت روز ملی خلیج فارس مبارک


بالش گرم و راحت قو‌ها مایه افتخار جاشو‌ها قرص باش و نترس از طغیان فارس هستی و فارس می‌مانی روز ملی خلیج فارس مبارک باد


خلیج فارس قلب کشور ماست ... از آنجا قوم پاک آریا خاست کز آنها مانده است اندرز بسار ... بهین پند و بهین گفت و بهین کار روز ملی خلیج فارس مبارک


تا هست جهان جهل عرب می ماند او خلیج فارس را عرب می داند گر آب رود ز برکه ها بالاتر یک زشت وزغ ابوعطا می خواند


ای شب از مهتاب تو روشن شده ... روی خاک از آب تو گلشن شده ای خلیج فارس، ای نام بلند ... ای شکوهت مثل الوند و سهند ای غرورت مظهر پایندگی ... نام تو دیباچه بالندگی تبریک روز ملی خلیج فارس


روزگاری کهن تر از میلاد سال ها دورتر ز عهد جدید بر فرازِ خلیج روشنِ فارس نام شاخاب پارس گشت پدید روز خلیج فارس بر فارسیان مبارک باد


ای پاره تن وطن من، خلیج فارس ای از تو شادی و محن من، خلیج فارس روز ملی خلیج فارس مبارک


بعد از پیروزی شاه عباس بر پرتغال،ایران تا 1820 پرچم دار تمام خلیج فارس، دریای عمان و بحر فارس شد! بریتانیا در عهدنامه مجمل و مفصل حاکمیت ایران را بر کل خلیج فارس به رسمیت شناخت!


هر صبحدم سجاده می گشایم از خزر تا خلیج فارس روز ملی خلیج فارس مبارک باشد


از خطه جنوبم و چشمان نیلی ام دارد دلیل های قشنگ از خلیج فارس بالاترین نشان لیاقت برای ماست این حرمت همیشه سه رنگ از خلیج فارس روز ملی خلیج فارس را تبریک می گویم


روزگاری کهن تر از میلاد سال ها دورتر ز عهد جدید بر فرازِ خلیج روشنِ فارس نام شاخاب پارس گشت پدید روز خلیخ فارس بر فارسیان مبارک باد


همچنین بخوانید:  فال تاروت ، کامل ، دقیق ، با جزئیات

جملات کوتاه در مورد روز خلیج فارس

شعر کوتاه به مناسبت روز خلیج فارس


خلیج فارس قلب کشور ماست ... از آنجا قوم پاک آریا خاست کز آنها مانده است اندرز بسار ... بهین پند و بهین گفت و بهین کار روز ملی خلیج فارس مبارک


موج در موج رها کن خم گیسویت را * و نشان ده به همه سلسله مویت را با همان روسری آبی ات ای پهناور * باز هم وسوسه کن دشمن بدگویت را روز ملی خلیج فارس ایرانی مبارک باد


ای شب از مهتاب تو روشن شده ... روی خاک از آب تو گلشن شده ای خلیج فارس، ای نام بلند ... ای شکوهت مثل الوند و سهند ای غرورت مظهر پایندگی ... نام تو دیباچه بالندگی تبریک روز ملی خلیج فارس


بخوانیم همیشه در گوش باد چو ایران نباشد تن من مباد روز ملی خلیج فارس مبارک باد.


همه شهر عاشقت شده اند، شاه بانوی ماه پیشانی آخرین بازمانده تاریخ فخر افسانه های ایران زمین در رگت خون آریایی هاست، در نفس هایت آتش زرتشت دامنت را گره زدند انگار با زنی از تبار اشکانی روز ملی خلیج فارس


وطن یعنی سرای ترک تا پارس ... وطن یعنی خلیج تا ابد فارس مبارک باد روز ملی خلیج فارس


موج در موج رها کن خم گیسویت را ... و نشان ده به همه سلسله مویت را با همان روسری آبی ات ای پهناور ... باز هم وسوسه کن دشمن بدگویت را روز ملی خلیج فارس ایرانی مبارک باد


فریاد بر آرد و رسا گوید: این مرز ایران است، بیشه شیران است دست ددان کوته زین دیار باد نام خلیج فارسش تا همیشه جاودان است روز خلیج فارس بر تمام ایرانیان مبارک باد.


وطن یعنی خزر، صیاد، جنگل * خلیج فارس، رقص نور، مشعل وطن یعنی دیار عشق و امید * دیار ماندگار نسل خورشید


خلیج همیشه پارس است و پارس باقی می ماند روز خلیج فارس مبارک باد


تو را با آبی چشمان زیبایت تو را با گرمی نبض نفس هایت تو را با آفتابی بر چهره مالیده تو را تا بی نهایت دوست می دارم روز خلیج فارس مبارک


همچنین بخوانید:  فال تاروت بله یا خیر

پیام کوتاه مخصوص روز خلیج فارس

پیام کوتاه مخصوص روز خلیج فارس


نامت سرود عشق است در سینه شهیدان همیشه جاودان باد خلیج فارس ایران


خلیج فارس: خیلج اندر جهان باشند اندک * خلیج فارس در دنیا بود تک * خلیج فارس نامی بی نشان است. خلیج فارس چون قلب جهان است. در این دنیا و این عصر و زمانه * خلیج فارس نامش جاودان است. ز قشم بی نظیر و هرمز سرخ* خلیج فارس چون آتشفشان است. ملخ خواران نو کیسه چنانند * که هرمز را خلیج خود بخوانند * به پول مفت نفت و نوکر غرب * همیشه در خیال و جهل مانند * خلیج فارس اندر قلب آشو * تشعشع داره چون خورشید هرسو * همیشه جاودان باشی تو در دهر * به کام دشمنانت آب تو زهر * بزی جاوید تو ای یار خوش رو * به هرکوی و مکان چون شعر *آشو**


آرشی دگر خواهم شد، می روم بر بالای دماوند، کمان بر خواهم کشید و تیری زنم، اینبار سوی جنوب نه سوی سمرقند تیر می رود جان من نیز، جان می دهم پر پر شوم چون گل یاس، ولی دلشاد از آنم که تیر می رود، می رود و نشیند آن سوی خلیج فارس روز ملی خلیج فارس بر عموم هم میهنان و ایران دوستان در سراسر گیتی مبارک باد


نام تو شناسنامه من است شناسنامه ای به وسعت دریا وبه رنگ آرامش تو موج موج شکوهی صدف صدف صلابت ومن مروارید مرواریدت را میبالم در تلاطم نگاه عمیقت تلفیق شور است وآرامش تو دور از همه ی هیاهوهای به نام زدنت پرواز پر افتخار پرندگان آزادی رابر شانه های گرمت نگاه میکنی ومن در ساحل امن وآرامت با افتخارفریاد میزنم که مال ماست ایرونی خلیج فارس میمونی


سلام ای روشنای باور من چه قابل دارد ای ایران سر من؟ خزر را دوست دارم مثل بابا خلیج فارس اما مادر من!


در تلاطم نگاه عمیقت تلفیق شور است وآرامش تو دور از همه ی هیاهوهای به نام زدنت پرواز پر افتخار پرندگان آزادی رابر شانه های گرمت نگاه می کنی ومن در ساحل امن وآرامت با افتخارفریاد میزنم که مال ماست ایرونی خلیج فارس می مونی


از آن زمان که نقشه ی ایران کشیده شد ... نام و نشان کشور شیران کشیده شد هر قطعه را فضایی و نامی نهاده اند ... نقش توهم خلیج دلیران کشیده شد این قطعه هم بنام وطن شد خلیج ... این نقشه ها به حکم امیران کشیده شد گلبانگ عشق از دل میهن ترانه زد ... فریاد شوق از دل ابران کشیده شد روز بزرگ خلیج فارس مبارک باد . . .


میهن یعنی سرای ترک تا پارس ... میهن یعنی خلیج تا ابد فارس خجسته باد روز ملی خلیج فارس


مردان کشورم همه در راه این وطن ... از جسم خود گذشته و از جان خویشتن در راه اعتلای چنین خاک لاله گون ... صد جان فدا نموده به پیکار تن به تن از خاک پاک میهن و آب خلیج فارس ... کوته شده دو دست طمعکار اهرمن تا مرد جنگ باشد و یاران جان به کف ... پیروز و جاودانه بماند سرای من سرکن سرود عشق که ماند به یادگار ... از عاشقان ترانه و از عاشقان سخن خلیج همیشگی فارس ! روزت مبارک


ای خلیج فارس بام گنبد دوار ما نام تو منقوش در قلب و دل بیدار ما روز ملی خلیج فارس بر شما و خانواده محترم تبریک می گویم


می خونم از دلیران به نام پاک یزدان در پیشگاه البرز از شیر شرزه ایران


ببین این شگفتی که دهقان چه گفت بدانگه که بگشاد راز از نهفت به شهر کجاران به دریای پارس چه گوید ز بالا و پهنای پارس


همچنین بخوانید:  فال تاروت ، کامل ، دقیق ، با جزئیات
اس ام اس ادبی و رسمی مخصوص روز خلیج فارس

اس ام اس ادبی و رسمی مخصوص روز خلیج فارسبرای خلیج همیشه فارس: پرانده اند ز خوابت، مگر، پری ها را؟ که شوق تازه رسیده است بندری ها را؟ تو تک ستاره منظومه زمین هستی که جمع کرده ای امروز، مشتری ها را تبریک روز ملی خلیج فارس بر شما


تفنگم در دست سرودم بر لب همه ی ایران را میبوسم من خورشید هزار پاره ی عشق را بر خاک وطن می آویزم من خورشید هزار پاره ی عشق را بر خاک وطن می آویزم ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم بر آسمان آبی این خاک و خلیج همیشگی فارس فارس فارس خواهد بود روز ملی خلیج همیشه فارس مبارک


در تلاطم نگاه عمیقت تلفیق شور است و آرامش تو دور از همه ی هیاهوهای به نام زدنت پرواز پر افتخار پرندگان آزادی را بر شانه های گرمت نگاه می کنی و من در ساحل امن و آرامت


همه شهر عاشقت شده اند، شاه بانوی ماه پیشانی آخرین بازمانده تاریخ فخر افسانه های ایرانی در رگت خون آریایی هاست، در نفس هایت آتش زرتشت دامنت را گره زدند انگار با زنی از تبار اشکانی روز ملی خلیج فارس مبارک


با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی نور میگیرد من عشقم را در کوه گواتر در سرخس و خرمشهر به زبان مادری فریاد خواهم زد فریاد خواهم زد روز ملی خلیج همیشه فارس مبارک


دهم اردیبهشت روز ملی‌ خلیج‌ فارس روزی که یادآور رشادت ها و حماسه آفرینی های شیر مردانی چون امام قلی خان و دلواری هایی است که به قدمت تاریخ در حفظ و حراست از آن نقش داشته اند. مردان و زنانی که در سواحل و جزایر خلیج همیشه فارس سکنی گزیده و تمام زندگی و هستی شان در گرو این دریا خلاصه شده است . سواحلی که جای به جای آن کمربندسبزی از جنگل های حرا کشیده شده تا یادآور تلاش و مجاهدت و مشارکت سبز مردان و زنان دریانشین باشد روز ملی خلیج فارس مبارک.


با افتخارفریاد میزنم که مال ماست ایرونی خلیج فارس می مونی


بعد از پیروزی شاه عباس بر پرتغال،ایران تا 1820 پرچم دار تمام خلیج فارس، دریای عمان و بحر فارس شد! بریتانیا در عهدنامه مجمل و مفصل حاکمیت ایران را بر کل خلیج فارس به رسمیت شناخت! 10 اردیبهشت، روز ملی خلیج همیشه فارس، سالروز این پیروزی بزرگ خجسته باد


از عمان به خلیج فارس از خلیج فارس به عمان فنجان به فنجان چای ِ لاهیجان صرف شده است در کنار ِ امواجت با تو بزرگ شده ایم از تو زندگی کرده ایم در تو مرده ایم اسب های دریایی درتو شیهه می کشند ستاره های دریایی در تو می درخشند گل سنگ ها در تو نقش می بندند فصل تخم ریزی لاک پشت ها فصل متوتا هوور، سارم ، سرخو ... در تو بارور شده اند از تو بارور شده ایم فرزندانمان شن های ساحل را به روایت نام ِ تو به تصویر کشیده اند شعر شده اند در کرانه های آبی ات ای خلیج ِهمیشه فارس


یاران ! نظر کنید بر این آب نیلگون / کز خون عاشقان وطن گشته غرق خون امواج بی امان که بپیچد درون آب / هر موج سهمگین که برآید ز اندرون فریاد موج های بلند خلیج عشق / آن غرشی که میجهد از قلب آن برون آن نعره های محکم مردان سینه چاک / فریاد دادخواهی عشاق بیستون پیچد در آسمان همه یک سو ویک صدا / چون ضربتی که دولت دشمن کند نگون روز ملی خلیج فارس مبارک باد.


آبی قلب تو خلیج فارس و هرمز سینه به سینت سلسله کوه البرز وسعت نام تو ، وسعت نام خورشید جلوه خاکت قرمز و سبز و سفید ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد


آنان که خون خویش به کام تو کرده اند حکم خلیج فارس بنام تو کرده اند روز ملی خلیج فارس مبارک باد


همچنین بخوانید:  فال روزانه ، بسیار دقیق

اگه بخواید میتونید راحت تر دوباره این صفحه رو پیدا کنید

کافیه لیست فال ها و طالع بینی ها را در شبکه های زیر داشته باشید
تلگرام سروش روبیکا آی گپ ایتا بله
تلگرام سروش روبیکا آی گپ ایتا بله

فال قهوه
فال قهوه
طالع بینی ازدواج
طالع بینی ازدواج
کف بینی آنلاین
کف بینی آنلاین
Copyright © 2014 - 2023 | تمامی حقوق این وب سایت برای imusoft.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:imusoft.ir | نقشه سایت